Đại lý 365

Cá cơm tươi sống

Cá cơm tươi sống hôm nay tàu vào gửi luôn mai nhận ạ

Vì con nhỏ nên em cấp đông qua trước khi gửi tránh cá bị nát nhé.nên mn nhận hàng yên tâm

#11k 1kg…3kg btb ạ