Đại lý 365

Đồ ăn Hàn tại Huế

Ở Huế ai cần ăn ib m nhak, chuẩn Hàn mà giá hạt dẻ. Đặc biệt mỳ lạnh chiều lòng các oppa lắm nè !:grinning_face_with_smiling_eyes: