Đại lý 365

Gà trống thả vườn

🆘🆘🆘 Gà trống vườn bao tươi ngon

Gà ăn vừa k giai như gà trống già đâu nha

Lâu rồi hôm nay mới có trống vừờn con to

✅✅ 3kg-3,4kg 1 con 28k btb