Đại lý 365

Khuôn làm kem que

Tự nhiên nhìn cái kem này lại nhớ tới câu

"Tôi hỏi lũ sâu xanh 🌿

Lá có gì mà thích 🌸

Lũ sâu cười khúc khích ☘️

Thích đâu cần lí do ❤️"

Dịch ở nhà mua khuôn về làm thơ, í lộn, làm kem ăn cho mát nè mấy bạn ơi

👉 Ở đây có nhiều khuôn làm kem cute cho bạn tha hồ lựa chọn nà: https://rutgon.me/mosbq3