Đại lý 365

Rong Nho Tách Nước OKI-BUDO

Rong Nho Tách Nước OKI-BUDO

Bạn chỉ cần sử dụng 1 tô nước sạch, cho rong tách nước vào trong vòng 1-3 phút sau rong sẽ
sống dậy.

Rửa lại qua nước và sửa dụng như rong tươi.

Rong nho tách nước OKIBUDO

  • Hộp nhỏ 190k/ 10 gói 25g
  • Hộp lớn 390k/ 10 gói 65g

Ship từ 5 gói

Ai cần liên hệ em 0938.423.774 Linh